Zieleń miejska

Zieleń miejska – to tereny niezabudowane wewnątrz miasta, zajęte przez zaplanowane i utrzymane lub naturalne zespoły roślinności. Miejskie tereny zielone są najczęściej ogólnodostępne i spełniają funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne. Przyczyniają się do poprawy jakości życia w miastach i utrzymania bioróżnorodności – są siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt. Zieleń w miastach jest elementem kompozycji urbanistycznej – wpływa na charakter i wygląd ulic i placów, kształtuje i porządkuje wnętrze miasta.

Rodzaje zieleni miejskiej

Do obszarów zielonych wewnątrz miast zaliczają się wszystkie tereny biologicznie czynne, położone w strefie zabudowy miejskiej. Zieleń miejska to obszary zaprojektowane i utrzymane, takie jak:

parki
zieleńce,
obiekty sportowe
zieleń uliczna
cmentarze
ogródki działkowe i ogrody prywatne
trawniki i klomby

a również zieleń naturalna, zachowana w procesie tworzenia miasta:

lasy i zadrzewienia podmiejskie
łąki
skupiska zieleni przy zbiornikach i ciekach wodnych oraz zieleń izolacyjna źródło: Wikipedia

Przykłady naszych realizacji:

Zieleń na dziedzińcu – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań – ul. Mielżyńskiego 27


1.Poznań PTPN Mielżyńskiego 1


2.Poznań PTPN Mielżyńskiego

Pas zieleni przy Kolegium Rungego – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań -ul. Wojska Polskiego 52


3.Poznań Kolegium Rundgego 0


4.Poznań Kolegium Rundgego 1


5.Poznań Kolegium Rundgego 2

Design by Light ERP